SWOT analiza-moja-digitalna-akademija-ostoja-barasin

Brendiranje (IGRA U KOJOJ SVI DOBIJAJU)

Šta je brendiranje? Zamislite jednu hipotetičku predstavu – šta bi se desilo kada bi svi ljudi na svijetu imali isti izgled. Kako bismo se prepoznavali? Ali, znamo da to nije tako. Svako od nas ima svoj jedinstveni i neponovljivi identitet kojim se diferencira u odnosu na druge ljude. Isto je i sa proizvodima na tržištu. …

Brendiranje (IGRA U KOJOJ SVI DOBIJAJU) Read More »