MDA korporativne edukacije

Kreiramo specijalizovane, fleksibilne i mjerljive programe edukacija iz različitih oblasti digitalnog marketing prilagođene potrebama vaše kompanije.

Metodologija MDA korporativnih edukacija

Personalizovane edukacije namijenjene vašem timu kreiramo na osnovu metodologije koja se sastoji od 5 koraka.

Identifikacija

Identifikujemo želje, potrebe i ciljeve vaše kompanije, kao i postojeće prednosti, ograničenja i prepreke sa kojima se suočavate. Vršimo evaluaciju trenutnog stepena znanja vašeg tima iz domena digitalnog marketinga i utvrđujemo personalizovani plan obuke.

Prilagođavanje

Koroporativne edukacije kreiramo na osnovu jasno i precizno definisanih potreba vaše kompanije i poslovnih znanja, vještina i iskustva vašeg tima. Prilagođavamo program edukacije na način da mu je svrha unapređenje postojećih, kao i usvajanja novih digitalnih znanja i vještina vašeg tima.

Realizacija

Edukaciju realizujemo kroz veliki broj praktičnih primjera temeljenih na ličnom iskustvu predavača te različitim studijama slučajeva. Praktične zadatke baziramo na svrsishodnim aktivnostima u realnom vremenu i izvršavamo ih na primjerima i potrebama vaše kompanije. 

Evaluacija

Vršimo evaluaciju praktičnog znanja i vještina koje je savladao vaš tim i definišemo buduće korake za progresivni rast i razvoj usvojenih poslovnih kompetencija. Testiramo vaš tim, analiziramo rezultate i sugerišemo vam optimalnu delegaciju poslovnih zadataka u cilju postizanja maksimalnih rezultata od realizovane edukacije.

Konsultacija

Po završetku praktične obuke, vršimo aktivnu komunikaciju sa vašim timom i savjetujemo vas prilikom izrade akcionog plana ili realizacije digital marketing aktivnosti. Po potrebi organizujemo video sastanke preko platforme ZOOM i zajedno sa vama radimo na unapređenju aktuelnih marketinških aktivnosti vaše kompanije. 

Oblasti koje pokrivamo

Veliki broj kompanija kojima je neophodna digitalna transformacija suočava se sa dva karakteristična problema:

  • Nedostatak profesionalnog kadra sa odgovarajućim digitalnim znanjima i vještinama za obavljanje poslovnih zadataka iz domena digitalnog marketinga.
  • Loša organizacija i plan digital marketing aktivnosti te neadekvatna realizacija osmišljene strategije za digitalni marketing.

MDA vam pruža personalizovane edukacije iz oblasti digitalnog marketinga koje prate najaktuelnije trendove i obezbjeđuju neophodne poslovne kompetencije vašeg tima. 

Nudimo vam izbor edukacija iz različitih oblasti digitalnog marketinga koje možete kombinovati i prilagoditi potrebama vaše kompanije:

Digitalno oglašavanje

Kreiranje efikasnih Facebook i/ili Instagram te Google i/ili YouTube oglasa u svrhu povećanja vidljivosti vašeg brenda, efikasnije komunikacije sa ciljnom grupom putem digitalnih kanala i obezbjeđivanja pozitivnog povrata na investiciju. Osmišljavanje oglasnih kampanja kroz koje se direktno obraćate željenoj ciljanoj grupi kroz različite targeting i retargeting strategije.

Content/sadržajni marketing

Kreiranje sadržaja za SEO potrebe, YouTube kanal  i/ili društvene mreže u cilju uspostavljanja autoriteta vašeg brenda, povjerenja koje ciljna grupa ima u vašu kompaniju te cjelokupnog pozitivog utiska koji ostavljate na digitalnom tržištu rada. Osmišljavanje content marketing strategije koja na efikasan i mjerljiv način obezbjeđuje povrat na investiciju vaše kompanije putem digitalnih kanala komunikacije.

SEO - optimizacija za pretraživače

Tehnička i sadržajna optimizacija web sajta vaše kompanije u svrhu postizanja optimalnih pozicija na Google pretrazi za ciljane ključne riječi kao što su vaši proizvodi i/il usluge te odgovori na probleme koje rješava vaša kompanija. Pozicioniranje web sajta vaše kompanije u top rezultate pretrage za pojmove koji direktno utiču na povećanje prometa koje ostvarujete putem digitalnih kanala.

WordPress UX/UI Web dizajn

Unaprijeđenje i optimizacija web sajta vaše kompanije iz vizuelnog i marketinškog ugla na način da se obezbijedi pozitivno korisničko iskustvo te poveća broj konverzija koje ostvarujete kroz vaš landing page. Jasno, precizno i direktno prezentovanje proizvoda i/ili usluga vaše kompanije koje nudite putem vašeg web sajta, bez suvišnih elemenata, distrakcija i sa jasno naglašenim momentima koji doprinose povećanju prodaje koje generišete kroz landing page.

E-mail marketing

Osmišljavanje efikasne e-mail marketing strategije sa ciljem unapređenja komunikacije koje vaša kompanija ostvaruje sa ciljnom grupom, povećanja stepena povjerenja kod potencijalnih kupaca te unapređenja prodaje kroz slanje newsletter-a. Unapređenje postojećih e-mail marketing aktivnosti sa fokusom na optimizaciju prodaje i obezbjeđivanje pozitivnog povrata na investiciju vaše kompanije.

Vakcina produktivnosti

Jedinstveni program edukacija koji za cilj ima povećanje produktivnosti i efikasnosti vašeg tima, kao i bolju organizaciju i monitoring kroz upotrebu različitih digitalnih alata i ekstenzija. Upoznavanje sa radom u različitim softverima za optimalnu internu i eksternu komunikaciju, bolju organizaciju rada i podataka, efikasnije delegiranje zadataka te lakše i preciznije izvršavanje različitih poslova u domenu marketinga, digitalnog marketinga i mikro menadžmenta.

Tanja Đukić, EuroBroker
Read More
Moja Digitalna Akademija je jedno vrijedno i dragocjeno iskustvo. Ovaj kurs mi je, dotad skromno znanje i vještine iz oblasti digitalnog marketinga podigao na viši nivo, ispunio praznine i dao alate za dalje istraživanje i napredovanje u svijetu digitalnog marketinga. Stekla sam samostalnost za obavljanje svakodnevnih marketinških zadataka za potrebe svoje kompanije. Ništa od toga, naravno, ne bi bilo moguće bez sjajnog tima predavača koji su na efikasan način prenijeli svoja znanja i bili pomoć tokom čitavog procesa učenja. Veliko hvala!
Dijana Grujić, Pošte Srpske
Read More
Vodeći računa o korporativnim društvenim mrežama i digitalnom marketingu u cjelini, unutar Preduzeća za Poštanski saobraćaj Republike Srpske, željeli smo da se dodatno edukujemo u ovoj oblasti koja bilježi stalni razvoj i promjene. Izborom Moje digitalne akademije i predavača Roberta, Gradimira i Alekseja, napravili smo važan iskorak u sferi digitalnog marketinga, kako bismo se našim korisnicima predstavili na moderan način. Neke od tema koje se nude na kursu koji organizuje Moja digitalna akademija i koje su do detalja obrađene, a mogle bi nam najviše koristiti, jesu marketing na društvenim mrežama, SEO optimizacija i oglašavanje na Google-u.
Tanja Đukić, EuroBroker
Read More
Moja Digitalna Akademija je jedno vrijedno i dragocjeno iskustvo. Ovaj kurs mi je, dotad skromno znanje i vještine iz oblasti digitalnog marketinga podigao na viši nivo, ispunio praznine i dao alate za dalje istraživanje i napredovanje u svijetu digitalnog marketinga. Stekla sam samostalnost za obavljanje svakodnevnih marketinških zadataka za potrebe svoje kompanije. Ništa od toga, naravno, ne bi bilo moguće bez sjajnog tima predavača koji su na efikasan način prenijeli svoja znanja i bili pomoć tokom čitavog procesa učenja. Veliko hvala!
Previous
Next

Često postavljena pitanja

Za koga su MDA korporativni treninzi?

MDA korporativni treninzi namijenjeni su timovima malih, srednjih i velikih kompanija koje žele da unaprijede poslovanje putem digitalnih kanala i alata, obuče zaposlene novim digitalnim znanjima i vještinama te poboljšaju komunikaciju i utisak koji ostavljaju na digitalnim medijima. 

Šta kompanija dobija edukovanjem svojih zaposlenih o digitalnom marketingu?

Edukovanjem zaposlenih na MDA korporativnim treninzima kompanija štedi vrijeme i novac potreban da se osmisle i realizuju digital marketing kampanje te dobija IN HOUSE tim sa neophodnim znanjima i vještinama da samostalno obavlja poslove digitalnog marketinga.

Da li su MDA treneri kvalifikovani?


Tim MDA trenera sačinjen je od profesionalaca, preduzetnika koji se poslovima marketinga i digitalnog marketinga bave dugi niz godina. MDA treneri su u prethodne 4 godine osmislili i realizovali više desetina treninga, radionica i edukacija na kojima je učestvovalo više od 1000 polaznika različitih uzrasta, interesovanja i nivoa znanja.

Šta ukoliko nismo sigurni koja digitalna znanja i vještine su potrebne našem timu?

 

Unutar prvog i drugog koraka MDA metodologije održavanja edukacija, jasno i precizno ćemo utvrditi koja su digitalna znanja i vještine neophodne vašem timu za realizaciju digital marketing aktivnosti. Po završetku evaluacije vašeg tima kreiraćemo optimalan program treninga i definisati tempo rada koji u potpunosti odgovara vašim zaposlenim.

Da li MDA treneri pružaju podršku nakon treninga?

 

Po završetku korporativnih treninga, MDA treneri dostupni su timovima kompanija u periodu od 30 dana za aktivnu razmjenu informacija i podršku prilikom realizacije digital marketing aktivnosti. U periodu od naredna tri mjeseca po završetku edukacije MDA treneri dostupni su za konsultacije po unaprijed utvrđenom dogovoru.

Koliko traju korporativni treninzi?

Dužina trajanja korporativnih treninga utvrđuje se na sastanku, po završetku prvog i drugog koraka u MDA metodologiji održavanja edukacije, tj. nakon realizacije identifikacije i prilagođavanja. 

Na koji način se realizuju MDA treninzi?

Način realizacije MDA korporativnih treninga definiše se po dogovoru između predavača i vaše kompanije. Prilagođavamo se vašim željama, potrebama i okolnostima te smo u potpunosti otvoreni i fleksiblilni što se tiče načina održavanja treninga. Treninzi mogu da se organizuju online, offline, unutar prostorija vaše kompanije, unutar MDA prostorija, a mogući su i različiti modaliteti i kombinacije, u skladu sa tim šta je optimalno za tim vaše kompanije.

Koliko osoba može prisustvovati treninzima?

Broj osoba koje mogu prisustvovati MDA korporativnim trenizima definiše se po završetku prvog i drugog koraka iz MDA metodologije održavanja edukacija.

Da li je potrebna oprema za prisustvovanje časovima?

Neophodno je da polaznici obezbijede vlastitu opremu (laptope i/ili pametne telefone) za prisustvovanje časovima MDA korporativnih treninga.

Da li učesnici dobijaju certifikate?

Učesnici edukacija dobijaju certifikate koje izdaje Centar za digitalni razvoj BiH.

REZERVIŠITE TERMIN ZA BESPLATNE KONSULTACIJE

Ispunite formu i u roku od 24 sata ćemo Vam poslati personalizovani upitnik na vašu e-mail adresu.

Unesite Vaše informacije ispod i kontaktiraćemo Vas za naredni korak!

MDA u medijima: