MDA korporativne edukacije

Kreiramo  specijalizovane, fleksibilne i mjerljive programe edukacija iz različitih oblasti digitalnog marketing prilagođene potrebama vašeg preduzeća.

Metodologija MDA korporativnih edukacija

Personalizovane edukacije namijenjene vašem timu kreiramo na osnovu

metodologije koja se sastoji od 5 koraka.

Identifikacija

Identifikujemo želje, potrebe i ciljeve vašeg preduzeća, kao i postojeće prednosti, ograničenja i prepreke sa kojima se suočavate. Vršimo evaluaciju trenutnog stepena znanja vašeg tima iz domena digitalnog marketinga i utvrđujemo personalizovani plan obuke.

Prilagođavanje

Koroporativne edukacije kreiramo na osnovu jasno i precizno definisanih potreba vaše kompanije i poslovnih znanja, vještina i iskustva vašeg tima. Prilagođavamo program edukacije na način da mu je svrha unapređenje postojećih, kao i usvajanja novih digitalnih znanja i vještina vašeg tima.

Identifikacija

Identifikujemo želje, potrebe i ciljeve vašeg preduzeća, kao i postojeće prednosti, ograničenja i prepreke sa kojima se suočavate. Vršimo evaluaciju trenutnog stepena znanja vašeg tima iz domena digitalnog marketinga i utvrđujemo personalizovani plan obuke.

Identifikacija

Identifikujemo želje, potrebe i ciljeve vašeg preduzeća, kao i postojeće prednosti, ograničenja i prepreke sa kojima se suočavate. Vršimo evaluaciju trenutnog stepena znanja vašeg tima iz domena digitalnog marketinga i utvrđujemo personalizovani plan obuke.

Identifikacija

Identifikujemo želje, potrebe i ciljeve vašeg preduzeća, kao i postojeće prednosti, ograničenja i prepreke sa kojima se suočavate. Vršimo evaluaciju trenutnog stepena znanja vašeg tima iz domena digitalnog marketinga i utvrđujemo personalizovani plan obuke.

Oblasti koje pokrivamo

Veliki broj kompanija kojima je neophodna digitalna transformacija suočava se sa dva karakteristična problema:

  • Nedostatak profesionalnog kadra sa odgovarajućim digitalnim znanjima i vještinama za obavljanje poslovnih zadataka iz domena digitalnog marketinga.
  • Loša organizacija i plan digital marketing aktivnosti te neadekvatna realizacija osmišljene strategije za digitalni marketing.

MDA vam pruža personalizovane edukacije iz oblasti digitalnog marketinga koje prate najaktuelnije trendove i obezbjeđuju neophodne poslovne kompetencije vašeg tima.
Nudimo vam izbor edukacija iz različitih oblasti digitalnog marketinga koje možete kombinovati i prilagoditi potrebama vašeg preduzeća:

Digitalno oglašavanje

Kreiranje efikasnih Facebook i/ili Instagram te Google oglasa u svrhu povećanja vidljivosti vašeg brenda, efikasnije komunikacije sa ciljnom grupom putem digitalnih kanala i obezbjeđivanja pozitivnog povrata na investiciju.

Content/sadržajni marketing

Kreiranje efikasnih Facebook i/ili Instagram te Google oglasa u svrhu povećanja vidljivosti vašeg brenda, efikasnije komunikacije sa ciljnom grupom putem digitalnih kanala i obezbjeđivanja pozitivnog povrata na investiciju.

SEO - optimizacija za pretraživače

Kreiranje efikasnih Facebook i/ili Instagram te Google oglasa u svrhu povećanja vidljivosti vašeg brenda, efikasnije komunikacije sa ciljnom grupom putem digitalnih kanala i obezbjeđivanja pozitivnog povrata na investiciju.

WordPress UX/UI Web dizajn

Kreiranje efikasnih Facebook i/ili Instagram te Google oglasa u svrhu povećanja vidljivosti vašeg brenda, efikasnije komunikacije sa ciljnom grupom putem digitalnih kanala i obezbjeđivanja pozitivnog povrata na investiciju.

E-mail i video marketing

Kreiranje efikasnih Facebook i/ili Instagram te Google oglasa u svrhu povećanja vidljivosti vašeg brenda, efikasnije komunikacije sa ciljnom grupom putem digitalnih kanala i obezbjeđivanja pozitivnog povrata na investiciju.

Vakcina produktivnosti

Kreiranje efikasnih Facebook i/ili Instagram te Google oglasa u svrhu povećanja vidljivosti vašeg brenda, efikasnije komunikacije sa ciljnom grupom putem digitalnih kanala i obezbjeđivanja pozitivnog povrata na investiciju.

Tanja Đukić, EuroBroker
Tanja Đukić, EuroBroker
Read More
Moja Digitalna Akademija je jedno vrijedno i dragocjeno iskustvo. Ovaj kurs mi je, dotad skromno znanje i vještine iz oblasti digitalnog marketinga podigao na viši nivo, ispunio praznine i dao alate za dalje istraživanje i napredovanje u svijetu digitalnog marketinga. Stekla sam samostalnost za obavljanje svakodnevnih marketinških zadataka za potrebe svoje kompanije. Ništa od toga, naravno, ne bi bilo moguće bez sjajnog tima predavača koji su na efikasan način prenijeli svoja znanja i bili pomoć tokom čitavog procesa učenja. Veliko hvala!
Tanja Đukić, EuroBroker
Tanja Đukić, EuroBroker
Read More
Moja Digitalna Akademija je jedno vrijedno i dragocjeno iskustvo. Ovaj kurs mi je, dotad skromno znanje i vještine iz oblasti digitalnog marketinga podigao na viši nivo, ispunio praznine i dao alate za dalje istraživanje i napredovanje u svijetu digitalnog marketinga. Stekla sam samostalnost za obavljanje svakodnevnih marketinških zadataka za potrebe svoje kompanije. Ništa od toga, naravno, ne bi bilo moguće bez sjajnog tima predavača koji su na efikasan način prenijeli svoja znanja i bili pomoć tokom čitavog procesa učenja. Veliko hvala!
Tanja Đukić, EuroBroker
Tanja Đukić, EuroBroker
Read More
Moja Digitalna Akademija je jedno vrijedno i dragocjeno iskustvo. Ovaj kurs mi je, dotad skromno znanje i vještine iz oblasti digitalnog marketinga podigao na viši nivo, ispunio praznine i dao alate za dalje istraživanje i napredovanje u svijetu digitalnog marketinga. Stekla sam samostalnost za obavljanje svakodnevnih marketinških zadataka za potrebe svoje kompanije. Ništa od toga, naravno, ne bi bilo moguće bez sjajnog tima predavača koji su na efikasan način prenijeli svoja znanja i bili pomoć tokom čitavog procesa učenja. Veliko hvala!
Previous
Next